2310587006 Ξενοφώντος 27, Σταυρούπολη info@valteco.gr