Skip links

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Επικοινωνήστε άμεσα

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

  +30 2310587006

  Απολύμανση καλείται η διαδικασία κατά την οποία επιτυγχάνεται η καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών με χημικές ουσίες ή φυσικές μεθόδους σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες.

  Ως ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ορίζεται η με φυσικά ή χημικά μέσα καταστροφή όλων των μικροοργανισμών συμπεριλαμβανομένων και των σπόρων των μικροβίων.  

  Η απολύμανση διαφέρει από την αποστείρωση, ως προς το ότι καθιστά ένα αντικείμενο κατά ένα μεγάλο μέρος, και όχι πλήρως, ελεύθερο από μολυσματικούς παράγοντες. Ο ρόλος της εφαρμογής ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ είναι η μείωση σε αποδεκτά επίπεδα του μικροβιακού φορτίου και επιτυγχάνεται με σύγχρονες μεθόδους και σκευάσματα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. 
  Μία χημική ουσία ονομάζεται “απολυμαντικό” μόνο όταν τα μικρόβια μέσω του απολυμαντικού μειώνονται κατά 5 λογαριθμικές μονάδες (για τους ιούς κατα 4 λογαριθμικές μονάδες). 
  Η απολύμανση κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση της υγιεινής και την αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, ιδιαίτερα σε χώρους αυξημένου συγχρωτισμού, όπως σχολεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, μέσα μαζικής μεταφοράς κ.ά. Η εφαρμογή γίνεται είτε με ψεκασμό με αντλία χαμηλής πίεσης για κάλυψη συγκεκριμένων επιφανειών είτε με νεφελοψεκασμό για την ολική κάλυψη κλειστών χώρων. 

  Με τη λέξη επιφάνεια εννοούμε μια πολύ γενική ορολογία. Σε ένα σπίτι η λέξη «επιφάνεια» μπορεί να περιλαμβάνει από τα έπιπλα στο σαλόνι, έως τα τραπέζια, τους νιπτήρες, τα πατώματα, κλπ. Σε ένα περιβάλλον παροχής υπηρεσιών υγείας π.χ. μια κλινική, μπορεί να περιλαμβάνει δωμάτια ασθενών, τοίχους, ιατρικά μηχανήματα, κλπ. Τα μικρόβια ελλοχεύουν παντού επειδή αποικίζουν όλες τις εν λόγω επιφάνειες μέσω του αέρα ή μεταφέρονται μέσω μολυσμένων αντικειμένων. 
  Σε ένα Νοσοκομείο για παράδειγμα θα πρέπει να γίνεται συστηματική απολύμανση όλων των επιφανειών για την πρόληψη μετάδοσης ασθενειών και λοιμώξεων. Στο σπίτι τώρα, εάν εμφανισθούν μεταδοτικές ασθένειες, για την ασφάλεια των μωρών μας ή των κατοικιδίων, θα πρέπει να απευθυνθούμε άμεσα στους ειδικούς. Το ίδιο ισχύει και για το γραφείο όπου συνυπάρχουμε με συναδέλφους και τα μικρόβια μπορεί να μεταφέρονται και μέσω χειραψιών, αλλά και σε κοινόχρηστα σημεία όπως πόμολα, ασανσέρ, κλπ.  Η συμβατότητα με την επιφάνεια που πρόκειται να απολυμανθεί είναι βασικό κριτήριο για την επιλογή του απολυμαντικού παράγοντα. Άλλες ουσίες επιλέγονται για την απολύμανση του πατώματος και άλλες για την απολύμανση των χεριών.  

  Στόχος Απολύμανσης
  Στόχος των απολυμάνσεων είναι η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής και η μείωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών σε ευαίσθητους χώρους όπου συνωστίζονται πολλά άτομα. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος απολύμανσης – μικροβιοκτονίας Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται οι χώροι να είναι καθαροί από οποιοδήποτε οργανικό φορτίο, χωρίς παρουσία ανοικτών τροφίμων. Πριν την εφαρμογή του νεφελοψεκασμού πραγματοποιείται στεγανοποίηση των χώρων, ο χρόνος εφαρμογής για έναν χώρο περίπου 100 – 150 m2 διαρκεί περίπου μία (1) ώρα, στη συνέχεια οι χώροι πρέπει να παραμείνουν κλειστοί για τουλάχιστον 30 λεπτά (μισή ώρα) για να δράσει το απολυμαντικό και μετά το πέρας αυτών οι χώροι, όπου έχει εφαρμοστεί απολύμανση, αερίζονται για 15 – 30 λεπτά. Οι επιφάνειες που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τον άνθρωπο (π.χ. γραφεία, πάγκοι εργασίας κ.α.) καθαρίζονται προληπτικά με υγρό πανί προς αποφυγή αλλεργιών που μπορεί να εκδηλωθούν. 

  Εφαρμογή Μικροβιοκτονίας                                           

  Η εφαρμογή της    απολύμανσης / μικροβιοκτονίας γίνεται με τη μέθοδο της ψυχρής εκνέφωσης (coldfogger), καλύπτοντας το σύνολο του όγκου, του προς απολύμανση χώρου και των αντικειμένων που περιέχονται σε αυτόν. Η εφαρμογή του νεφελοψεκασμού είναι αντίστοιχη του ψεκασμού, με την διαφορά ότι τα σταγονίδια γίνονται πιο μικρά (μικρού ή υπέρμικρου όγκου) μέσω αυξημένης πίεσης στο ειδικό μηχάνημα θερμικής εκνέφωσης ULV (fogger) όπου το απολυμαντικό με τη μορφή νεφελώματος διοχετεύεται και καταλαμβάνει όλο τον όγκο του χώρου που θέλουμε να απολυμάνουμε. ‘Όπως κάθε απολυμαντικό κατά την εφαρμογή του εξουδετερώνει το υπάρχον μικροβιακό φορτίο. Σε περίπτωση επαναπροσβολής χώρων ή επιφανειών, μέσω νέου φορέα, απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής. 

  This website uses cookies to improve your web experience.